Psychiatrická ambulance

MUDr. Andrea Mašková
Světlá nad Sázavou
Chotěboř

LÉKAŘKA


MUDr. Andrea Mašková

Profesní životopis lékařky se specializovanou způsobilostí

MUDr. Andrea Mašková

Vzdělání

 • Absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha  (1989–1995)
 • Specializace v oboru psychiatrie I. stupně  (28. 4. 1998)
 • Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného  zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie (23. 4. 2005)
 • Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře oboru psychiatrie podle zákona č. 95/2004 Sb. (8. 11. 2006)
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik se supervizí:  Institut rodinné a  systemické terapie  Praha  (2000–2004)
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii (21. 10. 2010)
 • Specializace v oboru gerontopsychiatrie (16. 5. 2013)
 • Další:
  • Workshop satiterapie (PhDr. M. Frýba) 1996
  • Kurz muzikoterapie I. a II. (PhDr. Hana Vyhnálková) 1997
  • Kurz neverbálních technik a psychogymnastiky (PhDr. Hana Junová) 1998
  • Supervizní skupinová setkání rodinných terapeutů (PhDr. Šárka Gjuričová) 2005, 2006
  • Léčebné psychoterapeutické ježdění na koni – absolventka programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU Brno 2007–2008
  • Kurz hypnózy I. (Prof.Stanislav Kratochvíl) 2008

Zaměstnání

 • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (1995–2015)
 • Odborná garantka střediska hiporehabilitace Pirueta Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod od r. 2001
 • Odborná garantka a lektorka Certifikovaného kurzu akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR určeného pro zdravotní sestry „Ošetřovatelská péče v psychiatrii s využitím koní“ od r. 2016
 • Psychiatrická ambulance Světlá nad Sázavou – poskytovatel zdravotní péče a odborný zástupce nestátního zdravotnického zařízení od r. 2016
 • Psychiatrická ambulance Chotěboř – poskytovatel zdravotní péče a odborný zástupce nestátního zdravotnického zařízení od r. 2023

Zdravotní služby


 • Psychiatrie pro dospělé
 • Gerontopsychiatrie
  (specializovaná péče o klienty v seniorském věku a poradenství pro jejich rodiny)
 • Psychoterapie individuální a párová
  (systemický přístup)
 • Rodinná terapie
  (práce s rodinným systémem)

Poskytovaná specializovaná zdravotní péče je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami (VZP 111, ČPZP 205, ZPMV 211, VoZP 201, OZP 207, RBP 2013) a nevyžaduje doporučení od praktického lékaře.

Ordinační hodiny


Světlá nad Sázavou

Pondělí7:30 – 13:30
Úterý7:30 – 13:30
Středa7:30 – 13:30
Čtvrtek7:30 – 13:30

Chotěboř

Pátek7:30 – 13:30

Vyšetření, kontrola nebo konsultace jsou možné pouze po předchozím objednání.
Objednávky a změny termínů na telefonním čísle +420 605 788 109.
Noví pacienti jsou přijímáni průběžně se snahou o kratší čekací doby.

Kontakt


MUDr. Andrea Mašková
IČ: 04428811

 

Světlá nad Sázavou
Lánecká 970
582 91 Světlá nad Sázavou
Sídlo v prostorách 2. patra polikliniky Vital, s.r.o.

Chotěboř
Legií 1851
583 01 Chotěboř
Sídlo v prostorách 1. patra polikliniky M-centrum Chotěboř, s.r.o.

Interiér ambulance


Světlá nad Sázavou

cekarna ordinace ordinace ordinace ordinace sesterna sesterna

Chotěboř

chotebor 3 chotebor 2 chotebor 1

Design interiéru ordinace 

Ateliér „Domov srdcem“

Tomáš Čížek a MgA. Lenka Čížek-Mašková
Vytvoříme návrh a zrealizujeme Váš nový domov na klíč.
Pro dokonalý výsledek zajistíme námi vyzkoušené řemeslníky.

Livornská 427, 109 00 Praha 10
www.domovsrdcem.cz
e-mail: info@domovsrdcem.cz
telefon: +420 733 352 215, +420 605 764 332

Spolupráce


Ambulance klinického psychologa Chrudim

PhDr. Jarmila Převrátilová
Palackého třída 200, 537 01 Chrudim
telefon: +420 608 807 733

Diagnostika, terapie pro děti a dospělé, skupinová analýza, hypnóza, katatymní denní snění

Domov ve Věži

ředitel: ing. Vladimír Frič
Věž 1, 582 56 Věž
telefon: +420 569 445 227
www.domov-vez.cz

Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí.

Alzheimer poradna Vysočina

Mgr. Marcela Rýpalová
Vedoucí poradny, Trenér paměti I. Stupně
Ždírec 43, 588 13 Polná
www.alzheimerporadnavysocina.cz
e-mail: rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz
telefon: +420 561 111 323
mobil: +420 733 629 018

Posláním Alzheimer poradny Vysočina je poskytovat odbornou poradenskou a podpůrnou činnost nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Prioritou je podporovat důstojný a kvalitní život těchto osob v přirozeném prostředí.